Aktualności

Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki, uprawnionych do badania mięsa oraz osób personelu pomocniczego

Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki, uprawnionych do badania mięsa oraz osób personelu pomocniczego

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zgodnie z zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii  NrGIWbż-500-1/13 z dn. 03.04.2013 r. informuje o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki, uprawnionych do badania mięsa oraz osób personelu pomocniczego, do wyznaczeń nad:

 • sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • sprawowaniem nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • pobieraniem próbek do badań.
  ​​​​

Lista wakatów:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim poszukuje 3 lekarzy wolnej praktyki,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Maz. poszukuje 2 lekarzy wolnej praktyki,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku poszukuje 3 lekarzy wolnej praktyki oraz 9 osób personelu pomocniczego,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku poszukuje 1 lekarza wolnej praktyki oraz 3 osób personelu pomocniczego,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu poszukuje 7 lekarza wolnej praktyki,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie poszukuje 3 lekarzy wolnej praktyki.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają ww. powiatowi lekarze weterynarii.

Opcje strony

Główny Inspektorat Weterynaryjny
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Zakład Higieny Weterynaryjnej
Powiatowi Inspektorzy Weterynarii
Telefony alarmowe
Służba Cywilna
Elektorniczna skrzynka podawcza
e-usługi
do góry